ایران 2018

نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب 

22 تا 24 دسامبر

 

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب

بزرگترین نمایشگاه منابع محصولات چینی فقط یک با ر در سال برگذار میشود که فرصتی برای بازدید ازمحصولات چینی با کیفیت بالا می باشد!

مرکز نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب از همه بازدیدکنندگان از سراسر جهان استقبال خواهد کرد. این مجتمع یکی از نمادهای شهری (تهران) است که مکانهایی مانند مرکزتجارت جهانی، هتل، پارک و یک میدان مرکزی را شامل میشود. ساخت این مرکز مطابق با فرهنگ ایرانی – اسلامی بوده که با طراحی های مدرن آمیخته شده است. این ترکیب نظر و تحصین هر بازدیدکننده ای را از دور جلب میکند.